Kínálat

 Ajándékönyvek
 Akció
 Albumok
 Állatvilág, természet
 CD
 Családi mozi
 Dokumentumfilm
 Dráma
 DVD
 Egészgég, életmód, pszichológia
 Életrajz, memoár
 Erotika
 Erotikus
 Ezotéria
 Fittness & életmód
 Folyóiratok, katalógusok, magazinok
 Fotóművészet
 Gasztronómia
 Gazdaság, üzlet
 Gyermekek és szülők
 Gyermekkönyvek
 Hangoskönyv
 Hobbi
 Horror
 Idegen nyelvű könyvek
 Ifjúsági és kötelező irodalom
 Informatika, számítástechnika
 Irodalomtudomány, nyelvészet
 Ismeretterjesztés
 Játék, rejtvény, logika
 Kalandfilm
 Képeslap, poszter
 Koncert
 Krimi
 Kutya
 Lakás, otthon, kert
 Lexikon, enciklopédia
 Macska
 Magyar filmek
 Mesefilm
 Mezőgazdaság
 Műsoros kazetta
 Műszaki könyvek
 Művészet
 Naptárak, kalendáriumok
 Nyelvkönyvek,szótárak, kazetta, CD
 Orvostudomány
 Politika, társadalomtudomány
 Riport
 Romatikus
 Sci-fi, fantasy
 Sport
 Sport
 Szépirodalom
 Szoftver
 Szórakoztató irodalom
 Tankönyvek
 Tea, teázási könyvek
 Teaízesítők
 Teázási eszközök
 Térképek, atlaszok
 Természetfilm
 Természettudomány
 Thriller
 Történelem
 Történelmi
 Utazás
 Vallás, filozófia
 VHS
 Vígjáték
 Zene
 Hölgyek
 Teák
 Urak
 Vibrátor, dildó, egyéb maszturbátorok
 Ajándéktárgyak, partykellékek, játékok
 Szettek, csomagok
 Bondázs, S/M
 Szexbabák
 Síkosítók, krémek, vágykeltők, higiénia
 Óvszerek
 Cicikhez
 Nincs kategóriába sorolva
 Egyéb
 Ékszer
 Maszk, paróka
 Bútor és lakberendezési tárgy
 Film
 Egyéb

Továbbküldöm

 

FORGALOMIRÁNYÍTÁS

FORGALOMIRÁNYÍTÁS
2.125  Ft - Listaár: 2.500  Ft
Megtakarítás: 15%
Kiadó: Typotex Kft. Elektronikus Kiadó
Kiadás: 2012
ISBN: 9789632796659
FORGALOMIRÁNYÍTÁS - Hozzáad: del.icio.us FORGALOMIRÁNYÍTÁS - Hozzáad: Digg FORGALOMIRÁNYÍTÁS - Hozzáad: Yahoo myWeb FORGALOMIRÁNYÍTÁS - Hozzáad: Spurl FORGALOMIRÁNYÍTÁS - Hozzáad: furl FORGALOMIRÁNYÍTÁS - Hozzáad: Ask FORGALOMIRÁNYÍTÁS - Hozzáad: Squidoo FORGALOMIRÁNYÍTÁS - Hozzáad: Simpy FORGALOMIRÁNYÍTÁS - Hozzáad: Reddit FORGALOMIRÁNYÍTÁS - Hozzáad: ma.gnolia FORGALOMIRÁNYÍTÁS - Megosztás: facebook FORGALOMIRÁNYÍTÁS - Hozzáad: Google Bookmark FORGALOMIRÁNYÍTÁS - Hozzáadás: Twitter
 

FORGALOMIRÁNYÍTÁS - Rövid tartalom
A köz­le­ke­dés a tör­té­ne­lem min­den kor­sza­ká­ban je­len­tős sze­re­pet töl­tött be.A tár­sa­da­lom alap­ve­tő igé­nye a mun­ka­hely­hez, az ok­ta­tá­si és szo­ci­á­lis in­téz­mé­nyek­hez,vagy a pi­he­né­si le­he­tő­sé­gek­hez tör­té­nő el­ju­tás, amely mi­nő­sé­gé­nek a ja­ví­tá­sa így közös ér­de­künk. A köz­le­ke­dés­fej­lesz­tés egy össze­tett­fel­adat, amely ma már a káros ha­tá­sok kö­vet­kez­mé­nye­i­nek ki­kü­szö­bö­lé­sét,csök­ken­té­sét is ma­gá­ban fog­lal­ja. A köz­le­ke­dés ja­ví­tá­sá­nak egyik fon­tos eleme a for­ga­lom­irá­nyí­tás ha­té­kony­sá­gá­nak fej­lesz­té­se. Nap­ja­ink­ban, nö­vek­vő jár­mű­for­ga­lom és szű­kös há­ló­za­ti ka­pa­ci­tá­sok kö­ze­pet­te kell a jár­mű­ve­ket el­jut­tat­ni cél­juk­hoz úgy, hogy az utat biz­ton­sá­go­san, a le­he­tő leg­gyor­sab­ban,a leg­ke­ve­sebb vá­ra­ko­zás­sal, és mi­ni­má­lis kör­nye­ze­ti ter­he­lés­sel­te­gyék meg. Az előb­bi fel­té­te­lek­nek meg­fe­le­lő­köz­le­ke­dés biz­to­sí­tá­sa bo­nyo­lult fel­ada­tot je­lent,
Vásárlók értékelése:
Nincs még értékelve. Legyen Ön az első.